Menu

header

Soap in chrono

Deze pagina is in ontwikkeling

08-01-2017: Persbericht comité n.a.v. nieuwjaarsrede burgemeester Berends

Zinsnedes: Het comité kan op dit moment ook niet anders dan concluderen dat de Burgemeester de nieuwjaarsrede aangrijpt om het comité via de pers zo breed mogelijk in een kwaad daglicht te stellen. Om daarnaast de achterban van meer dan 2000 omwonenden en alle andere Apeldoorners die een groot en permanent AZC niet zien zitten, monddood te maken.”

Onze reactie: De burgemeester probeert het verzet van Apeldoorners te breken. Is het niet via de pers, dan wel via de klankbordgroep. Tevens wentelt hij zich graag in de slachtofferrol, dat moet krediet opleveren bij de gemeenteraad. 

De reden hiervoor is uitermate helder. De omwonenden voelen zich belazerd, omdat de gemeente Apeldoorn bewust, op een schimmige wijze, manoeuvreert van een tijdelijke naar een permanente locatie en van 400 naar 800 asielzoeker en meer?”

De door de gemeente georganiseerde inloopmiddag om de omwonenden te informeren en in te palmen mislukt jammerlijk. De door het comité uitgedeelde en ingevulde enquêteformulieren geven aan dat van de bezoekers van de inloopmiddag 2/3 helemaal geen AZC meer willen en slecht een deel nog een AZC met max. 400 asielzoekers.

05-01-2017: Nieuwjaarstoespraak John Berends

Zinsnedes:
Bij 3: “De wijze waarop dit comité actie voert raakt mij echt persoonlijk. En echt, er is niks mis mee om ergens op tegen te zijn. Maar met het herhaaldelijk rondstrooien van onwaarheden en steeds opnieuw in twijfel trekken van de integriteit van bestuurders en ambtenaren overtreedt het Comité de grenzen van het betamelijke. Fair play is niet alleen is van en voor de overheid.”

Onze reactie:
Bij 3: Zodra de heer Berends een podium heeft, maakt hij graag van de gelegenheid om “tegenstanders” ongefundeerd en zonder toelichting te beschadigen. De heer Berends heeft de mond vol van “onwaarheden”. De toekomst zal echter de waarheden aan het licht brengen. (Zie ook het persbericht van het Comité van ......)

Bij 6: “Het vertrouwen in rechtsspraak, bestuur en politiek is de laatste jaren weliswaar gedaald maar heeft zich in 2016 hersteld. En vergeleken bij de ons omringende landen is het institutionele vertrouwen gewoon groot. De democratie verkeert niet in een crisis!” Bij 6: Berends “Het vertrouwen.........heeft zich in 2016 hersteld”. Zo verkoop je dus gebakken lucht. De huidige (landelijk) politieke discussie geeft een ander beeld. Het vertrouwen is juist weg. De Apeldoornse democratie verkeert juist wel in een diepe crisis getuige de manipulatie naar een groot en permanent AZC op GGNet en burgers die besodemieterd worden.
21-3-2016: Flyer met oproep voor tekenen petitie
Zinsnedes:
“ Omdat het risico bestaat dat:”
“...een permanent AZC...”
“...een groot AZC kan worden.”
“...mogelijkheid biedt tot verdere groei.”
“...zal gaan concentreren op het GGNet.”
Onze reactie:
In maart 2016 waarschuwt het comité al voor de risico’s die kunnen voortkomen uit de beslissingsprocedure. Het comité heeft al sterke aanwijzingen van een voorgekookt plan en een gewenste uitkomst van de portefeuillehouder, de heer Berends, en het COA.
 
Zinsnedes:

Onze reactie: